Huyện Krông Pắc có bao nhiêu Xã, Thị Trấn? A LÔ NHÀ ĐẤT ĐĂK LĂK – Alonhadatdaklak.com

 • 2 năm trước
 • 1

Dân số hiện nay khoảng 200.000 người, có 23 dân tộc cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 32,4% dân số toàn huyện.

Huyện Krông Pắc có 16 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 15 xã:

 1. Thị trấn Phước An
 2. Xã KRông Búk
 3. Xã Ea Kly
 4. Xã Ea Kênh
 5. Xã Ea Phê
 6. Xã Ea KNuec
 7. Xã Ea Yông
 8. Xã Hòa An
 9. Xã Ea Kuăng
 10. Xã Hòa Đông
 11. Xã Ea Hiu
 12. Xã Hòa Tiến
 13. Xã Tân Tiến
 14. Xã Vụ Bổn
 15. Xã Ea Uy
 16. Xã Ea Yiêng

Compare listings

So sánh