Huyện Cư Kuin có bao nhiêu Xã? A LÔ NHÀ ĐẤT ĐĂK LĂK – Alonhadatdaklak.com

  • 1 năm trước
  • 1

Huyện Cư Kuin có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Xã

Stt Đơn vị Tên
1 Xã Ea Ning
2 Xã Cư Ê Wi
3 Xã Ea Ktur
4 Xã Ea Tiêu
5 Xã Ea BHốk
6 Xã Ea Hu
7 Xã Dray Bhăng
8 Xã Hòa Hiệp

Compare listings

So sánh