Thành phố Buôn Ma Thuột có bao nhiêu Xã, Phường? A LÔ NHÀ ĐẤT ĐĂK LĂK – Alonhadatdaklak.com

  • 1 năm trước
  • 1

Thành phố Buôn Ma Thuột có 21 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Xã, 13 Phường

Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Tân Lập
2 Phường Phường Tân Hòa
3 Phường Phường Tân An
4 Phường Phường Thống Nhất
5 Phường Phường Thành Nhất
6 Phường Phường Thắng Lợi
7 Phường Phường Tân Lợi
8 Phường Phường Thành Công
9 Phường Phường Tân Thành
10 Phường Phường Tân Tiến
11 Phường Phường Tự An
12 Phường Phường Ea Tam
13 Phường Phường Khánh Xuân
14 Xã Hòa Thuận
15 Xã Cư ÊBur
16 Xã Ea Tu
17 Xã Hòa Thắng
18 Xã Ea Kao
19 Xã Hòa Phú
20 Xã Hòa Khánh
21 Xã Hòa Xuân

Compare listings

So sánh