Huyện Cư M’gar có bao nhiêu Xã, Thị trấn? A LÔ NHÀ ĐẤT ĐĂK LĂK – Alonhadatdaklak.com

  • 1 năm trước
  • 1

Huyện Cư M’gar có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Xã, 2 Thị trấn

Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Ea Pốk
2 Thị trấn Thị trấn Quảng Phú
3 Xã Quảng Tiến
4 Xã Ea Kuêh
5 Xã Ea Kiết
6 Xã Ea Tar
7 Xã Cư Dliê M’nông
8 Xã Ea H’đinh
9 Xã Ea Tul
10 Xã Ea KPam
11 Xã Ea M’DRóh
12 Xã Quảng Hiệp
13 Xã Cư M’gar
14 Xã Ea D’Rơng
15 Xã Ea M’nang
16 Xã Cư Suê
17 Xã Cuor Đăng

Compare listings

So sánh