Huyện Krông Bông có bao nhiêu Xã, Thị trấn? A LÔ NHÀ ĐẤT ĐĂK LĂK – Alonhadatdaklak.com

  • 1 năm trước
  • 1

Huyện Krông Bông có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn

Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Krông Kmar
2 Xã Dang Kang
3 Xã Cư KTy
4 Xã Hòa Thành
5 Xã Hòa Tân
6 Xã Hòa Phong
7 Xã Hòa Lễ
8 Xã Yang Reh
9 Xã Ea Trul
10 Xã Khuê Ngọc Điền
11 Xã Cư Pui
12 Xã Hòa Sơn
13 Xã Cư Drăm
14 Xã Yang Mao

Compare listings

So sánh