Huyện Krông A Na có bao nhiêu Xã, Thị trấn? A LÔ NHÀ ĐẤT ĐĂK LĂK – Alonhadatdaklak.com

  • 1 năm trước
  • 1

Huyện Krông A Na có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 7 Xã, 1 Thị trấn

Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Buôn Trấp
2 Xã Quảng Điền
3 Xã Dray Sáp
4 Xã Ea Na
5 Xã Ea Bông
6 Xã Băng A Drênh
7 Xã Dur KMăl
8 Xã Bình Hòa

Compare listings

So sánh