Huyện Ea Kar có bao nhiêu Xã, Thị trấn? A LÔ NHÀ ĐẤT ĐĂK LĂK – Alonhadatdaklak.com

  • 1 năm trước
  • 1

Huyện Ea Kar có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 14 Xã, 2 Thị trấn

Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Ea Kar
2 Thị trấn Thị trấn Ea Knốp
3 Xã Ea Sô
4 Xã Ea Sar
5 Xã Xuân Phú
6 Xã Cư Huê
7 Xã Ea Tih
8 Xã Ea Đar
9 Xã Ea Kmút
10 Xã Cư Ni
11 Xã Ea Păl
12 Xã Cư Prông
13 Xã Ea Ô
14 Xã Cư ELang
15 Xã Cư Bông
16 Xã Cư Jang

Compare listings

So sánh