Thị Xã Buôn Hồ có bao nhiêu Xã, Phường? A LÔ NHÀ ĐẤT ĐĂK LĂK – Alonhadatdaklak.com

  • 1 năm trước
  • 1

Thị Xã Buôn Hồ có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 5 Xã, 7 Phường.

Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Đoàn Kết
2 Phường Phường Thống Nhất
3 Phường Phường Bình Tân
4 Phường Phường An Lạc
5 Phường Phường An Bình
6 Phường Phường Thiện An
7 Phường Phường Đạt Hiếu
8 Xã Ea Blang
9 Xã Ea Drông
10 Xã Ea Siên
11 Xã Bình Thuận
12 Xã Cư Bao

Compare listings

So sánh